📌Телеграм-канал https://t.me/ProMintChannel
📌Сотрудничество TG : @ProMint
📌Сотрудничество Mail : [email protected]
🌑Ссылка на сейл – https://www.binance.com/ru/nft/staking/mavia

Таймкоды:
00:00 – 01:51 – Обзор информации на Binance NFT
01:51 – 03:21 – Сайт Mavia
03:21 – 04:52 – Юзабилити NFT в игре
04:54 – 05:34 – Floor на Open Sea
05:34 – 05:57 – Twitter
05:57 – 08:22 – Вывод по сейлу

#nft #xworld #binance #крипта #mysterybox #p2earn #binance #mysterybox#binance #binancenft #binancenftbot #binancebot #botbinance #nft #bot #Бинансбот #бинанснфтбот #бинанснфт #нфтбот #mysterybox #mystery #box #DreamCardV2 #XWorldGames #RUBY #NFThold #BUYNFT #MaviaLandNFTs #mavia #p2e #cryptogame #heroesofmavia

Similar Posts:

Leave a comment